Στις 22 Απριλίου πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο διεθνής συνάντηση με θέμα: «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ XΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ ΛΑΔΙΩΝ: ΑΠΟ ΑΠΟΒΛΗΤΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ», στην αίθουσα «Παντελής Πρεβελάκης» (Ωδείο). Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος-Πολυτεχνείου Κρήτης, με τη συνεργασία του Τμήματος Παιδείας - Δια Βίου Μάθησης - Εθελοντισμού, της Διεύθυνσης Καθαριότητας- Διαχείρισης Απορριμμάτων-Αστικού Περιβάλλοντος και Πρασίνου, του Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και της Ένωσης Γονέων Μαθητών του Δήμου Ρεθύμνου. Κύριοι ομιλητές ήταν ο δήμαρχος Ρεθύμνου, μέλη του Εργαστηρίου Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης και συνεργάτες της πρωτοβουλίας RecOil.

 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι πολίτες ενημερώθηκαν για τα εξής:

 

• H αξία της ανακύκλωσης των χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών για την παραγωγή βιοντίζελ. Τι κερδίζουν οι πολίτες και ο δήμος.

• Παραδείγματα και καλές πρακτικές σε χώρες της Ευρώπης

• Τα αποτελέσματα του πιλοτικού προγράμματος ανακύκλωσης ΧΜΕ στο Δήμο Ρεθύμνου και η επέκταση του σε νέα σημεία συλλογής σε δημόσιους χώρους, καθώς επίσης και θέματα καθαριότητας και ασφάλειας των σημείων συλλογής.

 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν τοπικοί φορείς, όπως ο Αντιπεριφερειάρχης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (Περιφέρεια Κρήτης) Νικόλαος Καλογερής, η Αντιπεριφερειάρχης Μαρία Λιονή, οι Αντιδήμαρχοι Παιδείας και Αθλητισμού Γεώργιος Γεωργαλής, Καθαριότητας Δημήτριος Λελεδάκης, Πολιτισμού και Τουρισμού Πέπη Μπιρλιράκη, στελέχη του Δήμου Ρεθύμνου και γειτονικών Δήμων, εκπρόσωποι ενώσεων των πολιτών, διευθυντές σχολείων, δάσκαλοι και μαθητές.

 

 

 

 

 

Στην εναρκτήρια ομιλία του ο Δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργης Μαρινάκης, υπογράμμισε το μεγάλο ενδιαφέρον του Δήμου για τη συνέχιση του συστήματος ανακύκλωσης Χρησιμοποιημένων Μαγειρικών Ελαίων (ΧΜΕ) που αναπτύχθηκε στο Δήμο Ρεθύμνου, στo πλαίσιo της πρωτοβουλίας RecOil. Επεσήμανε ότι η πιλοτική εφαρμογή αποτελεί ουσιαστική παρέμβαση προς όφελος όλων των δημοτών και προσφέρει μια αποτελεσματική εκπαιδευτική διαδικασία στην οποία συμμετέχει όλη η οικογένεια. Ο καθηγητής Θεοχάρης Τσούτσος, ενημέρωσε για τους στόχους του RecOil, επισήμανε τα κύρια εμπόδια που προκύπτουν από ελλιπή νομοθεσία καθώς και τον ρόλο του Πολυτεχνείου Κρήτης για την ανάπτυξη και την υλοποίηση της πιλοτικής δράσης. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού Γεώργιος Γεωργαλής, εξέφρασε την πρόθεση του Δήμου Ρεθύμνου να επεκτείνει την πιλοτική δράση και στα 83 σχολεία του Δήμου, από τον Σεπτέμβριο του 2015. Η πρόεδρος της Ένωσης Γονέων Μαθητών, Ματίνα Βολτιράκη-Χατζάκη, ευχαρίστησε τους εταίρους της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας RecOil και τα μέλη του Πολυτεχνείου Κρήτης για τις εκπαιδευτικές και ενημερωτικές δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στα σχολεία και προσκάλεσε όλους τους πολίτες να λάβουν μέρος στις προσπάθειες ανακύκλωσης ΧΜΕ στην πόλη τους. Τόνισε επίσης, ότι εκτός από το μεγάλο περιβαλλοντικό όφελος της δράσης RecOil, υπάρχει ένα πρόσθετο ανταποδοτικό όφελος για τα σχολεία που προκύπτει σύμφωνα με την ποσότητα ΧΜΕ που συλλέγει κάθε σχολείο.

 

Ο συντονιστής του RecOil, Orlando Paraiba (Υπηρεσία Ενέργειας και Περιβάλλοντος της Arrábida) παρουσίασε το πλάνο δράσης και τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας. Ο Pablo Quero García (Υπηρεσία Διαχείρισης Ενέργειας της Επαρχίας Cádiz), ο Filippo Giglio (Ενεργειακό κέντρο της επαρχίας Cosenza) και ο Orlando Paraiba παρουσίασαν τις πιλοτικές εφαρμογές ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης οικιακών χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων, για τη βιώσιμη παραγωγή βιοντίζελ στην χώρα τους, Ισπανία, Ιταλία και Πορτογαλία. Η Valeria Magnolfi (Ευρωπαϊκή Ένωση Βιομηχανιών Βιομάζας - EUBIA) έκανε μια σύντομη εισαγωγή στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τη συλλογή ΧΜΕ και την παραγωγή βιοντίζελ στην Ευρώπη.

 

H Σταυρούλα Τουρνάκη, Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης, ενημέρωσε για τις επιβλαβείς επιπτώσεις απο τη μη ορθή απόρριψη των ΧΜΕ στο περιβάλλον, στο αποχετευτικό δίκτυο και στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων καθώς και για τα πελονεκτήματα που προκύπτουν από την ανακύκλωση και μετατροπή τους σε βιοντίζελ. Παρουσίασε το πιλοτικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται στο Ρέθυμνο, με τη μεγάλη συμβολή των μαθητών και δασκάλων των σχολείων που συμμετέχον στη δράση και επικεντρώθηκε σε πρακτικά ζητήματα, όπως το είδος λαδιών που μπορούν να ανακυκλωθούν, ο τρόπος συλλογής και διάθεσης τους, τα σημεία στα οποία βρίσκονται οι κάδοι συλλογής, κ.α. Στο τέλος της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε βράβευση των 13 σχολείων που συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα RecOil (•2o Δημοτικό •7o Δημοτικό •8o Δημοτικό •Δημοτικό Σχολείο Άδελε •1o Δημοτικό Σχολείο Ατσιπόπουλου •1o Γυμνάσιο •2o Γυμνάσιο •3o Γυμνάσιο •4o Γυμνάσιο •1o Λύκειο •3o Λύκειο •Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Κρήτης •1o Επαγγελματικό Λύκειο) για τη συλλογή και ανακύκλωση ΧΜΕ και την συνεισφορά τους στην προστασία του περιβάλλοντος.  

  

 

 

 

 

Source: ReSEL-TUC