Ο οδηγός παρουσιάζει τις καλές πρακτικές που έχουν καταγραφεί από τους συνεργάτες της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας RecOil, για τη δημιουργία και βελτιστοποίηση της αλυσίδας συλλογής, μεταφοράς Χρησιμοποιημένων Μαγειρικών Ελαίων (ΧΜΕ) και παραγωγής βιοντίζελ. Ο πρακτικός αυτός οδηγός περιλαμβάνει πληροφορίες για αποτελεσματικά συστήματα συλλογής ΧΜΕ, τις μεθόδους επεξεργασίας ΧΜΕ και τις πρακτικές διανομής του παραγόμενου βιοντίζελ, το σχετικό νομικό πλαίσιο καθώς και χρήσιμες συμβουλές σε θέματα επικοινωνίας, συντήρησης, υγιεινής και ασφάλειας αλλά και για πολιτικές που μπορούν να συμβάλουν στην προώθηση αποτελεσματικών συστημάτων συλλογής και ανάκτησης ΧΜΕ με οικιακή προέλευση.

 

 

 

 

 ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΟΔΗΓΟ