Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του έργου RecOil. Το RecOil στοχεύει στην προώθηση της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης οικιακών χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων, για τη βιώσιμη παραγωγή βιοντίζελ. Υποστηρίζεται από το πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη», της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  Το έργο ξεκίνησε τον Μάιο του 2012 και θα ολοκληρωθεί το 2015.

 

Στην ιστοσελίδα αυτή μπορείτε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του έργου, τα πιο πρόσφατα νέα και εκδηλώσεις, τις μελέτες και το ενημερωτικό υλικό που αναπτύσσονται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, καθώς και για τον διαδικτυακό οδηγό για τη συλλογή, μετατροπή και αξιοποίηση των χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων του οικιακού τομέα.