Τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια έχουν βλαβερές επιπτώσεις για το περιβάλλον όταν καταλήγουν στις αποχετεύσεις: ρυπαίνουν τον υδροφόρο ορίζοντα (δηλαδή το πόσιμο νερό), εμποδίζουν την επεξεργασία των λυμάτων, φράζουν τις σωληνώσεις και προκαλούν δυσάρεστες οσμές.

 

Η λύση για την ορθή διαχείριση χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων είναι η ενεργειακή τους αξιοποίηση, καθώς μπορούν να μετατραπούν σε βιοντίζελ με απλή χημική διεργασία.

 

Το βιοντίζελ είναι εναλλακτικό καύσιμο παρόμοιο με το ντίζελ, αλλά με αρκετά πλεονεκτήματα:

 

> είναι βιοδιασπώμενο

> είναι πιο φιλικό για το περιβάλλον

> προσφέρει αυξημένη λιπαντικότητα επεκτείνοντας τη ζωή του κινητήρα

> συμβάλει στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθακα (CO2), συνεισφέροντας στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 20% μέχρι το 2020.

 

Το βιοντίζελ που παράγεται από χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια - μετά από κατάλληλη επεξεργασία - ρυπαίνει λιγότερο από τα συμβατικά καύσιμα. Με την αξιοποίηση τους, μειώνεται η ποσότητα των εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων, αποφεύγεται η εναπόθεσή τους σε χώρους υγειονομικής ταφής, προστατεύεται η διατροφική αλυσίδα και μειώνονται τα υγρά απόβλητα που δημιουργούνται όταν τα λάδια αυτά καταλήγουν στο δίκτυο αποχέτευσης. Καθώς παρουσιάζει τις χαμηλότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μεταξύ βιοκαυσίμων, επιτρέπει τη μεγαλύτερη δυνατή μείωση των εκπομπών CO2 σε σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα.

 

 

 

 

Όμως, η ελλιπής ενημέρωση των πολιτών, σε συνδυασμό με πιθανά τεχνικά και νομοθετικά εμπόδια για τη συλλογή τους, οδηγεί στην απόρριψή τους στο νεροχύτη. Έχει υπολογιστεί ότι  πάνω από 60% της ποσότητας των χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων απορρίπτεται με λανθασμένο ή επιβλαβή τρόπο. Ο οικιακός τομέας, όπου σε πολλές περιπτώσεις δεν προσφέρονται κατάλληλα συστήματα συλλογής, είναι η κύρια πηγή χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες.