Στις 6 Μαΐου 2014, ο Δήμος Ρεθύμνου και το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης υπέγραψαν σύμφωνο συνεργασίας για την ανάπτυξη βιώσιμου συστήματος συλλογής και ανακύκλωσης Χρησιμοποιημένων Μαγειρικών Ελαίων (ΧΜΕ) εφαρμόζοντας τις καλές πρακτικές που έχουν καταγραφεί από τους συνεργάτες της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας RecOil. Το πιλοτικό έργο περιελάμβανε: 

  • Ολοκληρωμένο σχέδιο επικοινωνίας για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των πολιτών, με στοχευμένες δράσεις
  • Εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε σχολεία του δήμου
  • Ποιοτικό έλεγχο και εκτίμηση των διαφορετικών παραμέτρων και σταδίων για την αποτελεσματική υλοποίηση του συστήματος συλλογής και ανακύκλωσης.

 

Σήμερα, στο πρόγραμμα συμμετέχουν ήδη 13 σχολεία, όπου έχουν τοποθετηθεί κάδοι συλλογής. Κάδοι ανακύκλωσης τηγανελαίων έχουν τοποθετηθεί και σε κεντρικά σημεία στην πόλη.

 

Ανακυκλώνοντας τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά λάδια που παράγουμε στο σπίτι μας: 

  • κερδίζουμε πιο καθαρό περιβάλλον
  • περιορίζουμε τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα και εξοικονομούμε φυσικούς πόρους
  • μειώνουμε τον όγκο των απορριμάτων στους ΧΥΤΑ 
  • εξοικονομούμε χρήματα για το Δήμο και τους πολίτες
  • προστατεύουμε τον πλανήτη και τη διατροφική αλυσίδα.

 

Τι μπορεί να κάνει ο καθένας από εμάς:

Δεν αφήνουμε ΟΥΤΕ ΣΤΑΓΟΝΑ να πάει ΧΑΜΕΝΗ!

Δεν πετάμε τα τηγανέλαια στο νεροχύτη ή στα σκουπίδια.

Τα συλλέγουμε και τα αφήνουμε στον ειδικό κάδο συλλογής που βρίσκεται κοντά στο σπίτι μας.

 

 

 Ποια λάδια μπορούν να ανακυκλωθούν;

 Πως συλλέγουμε τα τηγανέλαια;

 Σημεία συλλογής τηγανέλαιων στο Δήμο Ρεθύμνου

 Ενημερωτικό υλικό: Έντυπο RecOil, Αφίσα RecOil

 Δείτε εδώ το βίντεο του RecOil

 

 

 

Συνεργαζόμενοι φορείς: ŸTμήμα Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης-Εθελοντισμού Ÿ - Διεύθυνση Καθαριότητας, Διαχείρισης Απορριμμάτων -Αστικού Περιβάλλοντος και Πράσινου Ÿ- Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης  - Ÿ Ένωση Γονέων Μαθητών Δήμου Ρεθύμνου Ÿ - ΔΕΥΑΡ