Το RecOil υλοποιείται σε περιοχές με ανεπτυγμένα συστήματα συλλογής και μετατροπής χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων σε βιοντίζελ καθώς και σε περιοχές με μικρότερη εμπειρία ή λιγότερο αποτελεσματικά συστήματα ώστε να διευκολύνεται η μεταφορά τεχνογνωσίας και η διάδοση καλών πρακτικών. Η συμμετοχή της βιομηχανίας ενισχύει την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων και την μεγαλύτερη αξιοποίηση τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Oι συνεργάτες του έργου είναι:

 

 

Energy and Environment Agency of Arrábida  

Factor Social  

Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων  

Local Energy Management Agency of Cosenza  

Energy Management Agency Province of Cádiz  

Regional Energy Agency for Barreiro, Moita, Montijo and Alcochete  

Ελίν Βιοκαύσιμα  

ETA s.r.l  

Municipality of Castrolibero  

European Biomass Industry Association  

Agro Business Park