Τα τελευταία τρία χρόνια, η Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία RecOilέχει συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης οικιακών χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων (ΧΜΕ) για τη βιώσιμη παραγωγή βιοντίζελ, επιτυγχάνοντος υψηλούς στόχους σε έξι Ευρωπαϊκές χώρες. Οι συνεργάτες του RecOil δημιούργησαν ένα διαδικτυακό οδηγό για τη δημιουργία και βελτιστοποίηση της αλυσίδας συλλογής ΧΜΕ και παραγωγής βιοντίζελ, με πρακτικές πληροφορίες για εναλλακτικά συστήματα συλλογής, κατάλληλες μεθόδους επεξεργασίας και πρακτικές διανομής του παραγόμενου βιοντίζελ, για το σχετικό νομικό πλαίσιο καθώς και χρήσιμες συμβουλές σε θέματα επικοινωνίας, συντήρησης, υγιεινής και ασφάλειας.Το RecOil συμβάλει με προτάσεις πολιτικής που μπορούν να υποστηρίξουν την δημιουργία αποτελεσματικών συστημάτων συλλογής και ανακύκλωσης ΧΜΕ.

 

Το πλάνο δράσης του RecOil έχει ήδη ολοκληρωθεί, όμως οι προσπάθειες για τηνανάπτυξη νέων και βελτίωση υφιστάμενων συστημάτων συλλογής, μετατροπής και αξιοποίησηςΧΜΕ για βιώσιμη παραγωγή βιοντίζελ στη χώρα μας θα συνεχιστούν αξιοποιώντας την εμπειρία που αποκτήθηκε. Τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας, οι μελέτες, το ενημερωτικό υλικό και ο πρακτικός διαδικτυακός οδηγός είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα: www.recoilproject.eu

 

Ευχαριστούμε όλους όσους συνέβαλαν στην ανάπτυξη και υλοποίηση των πιλοτικών δράσεων RecOil, καθώς και όσους συμμετέχουν ενεργά ανακυκλώνοντας τα τηγανέλαια που παράγονται στο νοικοκυριό τους. Θα θέλαμε επίσης να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Εκτελεστικό Οργανισμό για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME)για την καθοδήγηση και υποστήριξη τους. 

 

 

The RecOil Partnership.