Στις 6 Μαΐου 2014, ο Δήμος Ρεθύμνου και το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης υπέγραψαν σύμφωνο συνεργασίας για την ανάπτυξη βιώσιμου συστήματος συλλογής και ανακύκλωσης Χρησιμοποιημένων Μαγειρικών Ελαίων (ΧΜΕ).

 

Το πιλοτικό έργο αυτό, εφαρμόζει τις καλές πρακτικές που έχουν καταγραφεί από τους συνεργάτες της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας RecOil, η οποία συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και θα δοκιμάσει διαφορετικές προσεγγίσεις σε δύο στάδια:

 

Α) Μικρής κλίμακας συλλογή ΧΜΕ σε σχολικό συγκρότημα και μετατροπή τους σε βιοντίζελ στο σημείο συλλογής με τη χρήση αυτόνομης μονάδας για μικρής κλίμακας παραγωγή βιοντίζελ για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς με στόχο την κινητοποίηση και την αλλαγή συνηθειών της σχολικής κοινότητας (μαθητές, οικογένεια, δάσκαλοι)

Β) Συλλογή ΧΜΕ σε 5‐6 κεντρικά σημεία συλλογής, εύκολα προσβάσιμα σε όλους τους δημότες.

 

Τα ΧΜΕ θα μεταφέρονται στην ηπειρωτική Ελλάδα σε επιλεγμένες εγκαταστάσεις για τη μετατροπή τους σε βιοντίζελ. Το πιλοτικό έργο περιλαμβάνει:

 

> Ολοκληρωμένο σχέδιο επικοινωνίας για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των πολιτών, με στοχευμένες δράσεις

> Εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε σχολεία του δήμου

> Ποιοτικό έλεγχο και εκτίμηση των διαφορετικών παραμέτρων και σταδίων για την αποτελεσματική υλοποίηση του συστήματος συλλογής και ανακύκλωσης.

 

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, ο Δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργης Μαρινάκης επισήμανε τα δυνητικά οικονομικά, περιβαλλοντικά και ενεργειακά οφέλη για το δήμο. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι η υλοποίηση του πιλοτικού έργου θα ευαισθητοποιήσει τους δημότες για τη ορθή διαχείριση των ΧΜΕ και θα συμβάλει στην καλύτερη συντήρηση του αποχετευτικού συστήματος της πόλης. Ανέφερε τα πολλά προβλήματα που έχουν προκληθεί στο παρελθόν, ιδιαίτερα στην παλιά πόλη, από την λανθασμένη διαχείριση των ΧΜΕ και τόνισε τη σημασία της μετατροπής ενός επιζήμιου λύμματος σε βιοντίζελ.

 

 

 

Ο αναπληρωτής καθηγητής Θεοχάρης Τσούτσος αναφέρθηκε στη σημασία της ανακύκλωσης των ΧΜΕ, τα οποία όταν καταλήγουν στις αποχετεύσεις έχουν βλαβερές επιπτώσεις για το περιβάλλον. Επισήμανε οτι η ελλιπής ενημέρωση των πολιτών, σε συνδυασμό με πιθανά τεχνικά και νομοθετικά εμπόδια για τη συλλογή τους, οδηγεί στην απόρριψή τους στο νεροχύτη. Έχει υπολογιστεί ότι πάνω από 60% της ποσότητας των χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων απορρίπτεται με λανθασμένο ή επιβλαβή τρόπο. Από την άλλη πλευρά, το βιοντίζελ είναι ένα βιοαποικοδομήσιμο ανανεώσιμο καύσιμο που μπορεί να συμβάλει στη μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο στον τομέα μεταφορών. Το βιοντίζελ προσφέρει αυξημένη λιπαντικότητα επεκτείνοντας τη ζωή του κινητήρα, ρυπαίνει λιγότερο από τα συμβατικά καύσιμα και συμβάλει στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθακα (CO2).

 

Ο κ. Θ. Τσούτσος ενημέρωσε ότι το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων έχει αναλάβει την οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση του πιλοτικού έργου συλλογής ΧΜΕ και τον ποιοτικό έλεγχο του παραγόμενου βιοντίζελ. Παράλληλα θα συμβάλλει στην πληροφόρηση και κινητοποίηση των μαθητών και όλων των κατοίκων με στοχευμένες δράσεις ευαισθητοποίησης και με κατάλληλο εκπαιδευτικό/ενημερωτικό υλικό. Τέλος, το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων θα προσφέρει στο δήμο τεχνική υποστήριξη και καθοδήγηση για την διατήρηση και επέκταση του συστήματος και θα προτείνει ενέργειες για τη βιωσιμότητά του.

 

Source: TUC