Indsamling af brugt madolie (UCO) og dens omdannelse til biodiesel repræsenterer en mulighed for EU til at gøre transportsektoren mindre fossiltung og adressere de miljøproblemer, som forkert bortskaffelse af biodiesel kan medføre. UCO-baseret biodiesel giver den største drivhusgasbesparelse blandt biobrændstoffer. Som et affaldsprodukt konkurrerer det ikke med andre spiselige råmaterialer og giver ingen ILUC effekter. Dog er der stadig forskellige barrierer på EU og nationale noveauer for at bruge UCO som råmateriale. For at nedbrydedisse og udvikle et europæisk marked for UCO kan følgende tiltag implementeres:

 

 

• Klar og stabil lovgivning, der fremmer vilkårene for bæredygtige biobrændstoffer

• Højere iblanding af biodiesel i transporten

• Flere ressourcer til forskning i og produktion af avancerede biobrændstoffer

• Klar lovgivning på affaldsområdet og udvikling af certificeringsordninger

• Øget bevidsthed blandt politikere, embedsmænd og den almene befolkning

 

UCO til Biodiesel frem mod 2030 er et dokument skrevet af RecOil partnerne, som opsummerer resultaterne fundet i projektperioden vedrørende den nuværende situation for UCO indsamling, barriererne for udviklingen og en række anbefalinger til at opnå projektets mål. Det blev præsenteret til EU institutioner, NGOer, erhvervsliv og medier den 3. marts 2015 ved et arrangement in Bruxelles.

 

 

 Policy Position Paper (short version)

  Policy Position Paper