Forsøgsordning i Viborg Kommune - (scroll ned for at finde pressemateriale)

 

Fra 1. februar til 1. juli 2014 kører vi en forsøgsordning med indsamling og genanvendelse af brugt madolie og fedt i Viborg Kommune. Forsøgsordningen er et partnerskab mellem Agro Business Park, Revas – Viborg Kommunes affaldshåndtering og Daka, som producerer biodiesel.


Alle borgere i Viborg kommune vil i forsøgsperioden kunne hente en spand til fedt og olie på den lokale genbrugsplads samt en vejledning til, hvad der kan puttes i. Den kan atter afleveres på genbrugspladsen, når den er fyldt eller ildelugtende. Vi ser gerne at folk noterer deres navn, adresse og e-mail ved aflevering, så vi kan udsende evalueringsskemaer efter periodens afslutning.


Beboere i landsbyen Ørum vil som de eneste i kommunen få udleveret en spand på deres adresse, og vil ligeledes få den hentet sammen med deres normale affald to gange i løbet af perioden.


Se brochuren "Guide til indsamling af fedt og olie fra madlavning" her


Indsamlingen foregår i en spand med låg, som til forveksling ligner dem vi køber rødkål i. Vi kalder den ’FedteSpanden’ (se billedet af spanden længere nede på siden). Den er nem at håndtere og transportere, og systemet er allerede i brug i Tyskland. Modsat flaskeløsninger, som er mest almindelige i Sydeuropa, er det en stor åbning, der også tillader fedtkanter fra kød m.m. - ikke kun flydende olie.


Det kan bruges

  • Friturefedt, stegefedt og fedtkanter fra kød
  • Olie fra dåser med tun, kippers, artiskokker osv.
  • Smør og margarine
  • Madlavningsolie der har overskredet sidste salgsdato

Gode råd

  • Vi anbefaler at man lader fedtet køle lidt ned, inden man hælder, for at undgå uheld.
  • Fedtet må helst ikke opbevares for varmt, da det gør det sværere genanvendeligt til biodiesel.

Baggrunden for forsøgsordningen
Forsøget er struktureret forskelligt i hhv. Ørum og resten af Viborg Kommune for at få en ide om, hvor stor en forskel det gør, om folk skal hente og aflevere spanden selv, i stedet for at få det gjort automatisk. Samtidig vil det være interessant at se, om der samles mere fedt fra borgere, som selv har hentet spanden, end folk som har fået den afleveret. I det hele taget skal forsøget vise, hvor meget fedt vi egentlig smider ud, da dette tilsyneladende aldrig er blevet undersøgt i Danmark. Måske er der mere end vi tror.


Efter periodens udløb vil projektpartnerne Revas, Daka og Agro Business Park gøre status og vurdere, om det giver mening både rent økonomisk og miljømæssigt at forlænge ordningen eller gøre den permanent.

 

Pressemeddelelse

 

Find pressemeddelelsen: "Køkkenaffald bliver til biodiesel i Viborg Kommune i ny forsøgsordning" her  

 

 Udtalelser om projektet (til fri afbenyttelse)

 

Louise Krogh Johnson, dansk projektleder i RecOil
- Efter vores bedste estimering kan indsamling af brugt madolie og fedt fra private husholdninger potentielt øge vores produktion af biodiesel med 17 mio. liter om året. Denne forsøgsordning i Viborg Kommune og Ørum skal afklare om estimatet holder stik, om folk gider at sortere deres affald og om indsamling er bæredygtigt fra et samfundsøkonomisk perspektiv.


- Mange er ikke klar over at deres brugte madolie og fedt faktisk er en meget værdifuld ressource med et højt energiindhold – en ressource som i en verden med stigende pres på klima og ressourcer er alt for dyrebar til at hælde ud i vasken. Vi skal i det hele taget ændre vores syn på affald og genanvende det, hvor vi kan. Det vil give Danmark en stor økonomisk fordel på den lange bane.


- RecOil-projektet er specifikt sat i verden for at undersøge genanvendelse af brugt madolie og fedt til biodiesel. Fedt giver jo også energi i et forbrændingsanlæg eller en biogasreaktor, men fordi transporten er så svær at omstille, giver det god mening at fokusere specifikt på den først. Biodieselen kan vi bruge allerede i dag i vores biler og biodiesel lavet af affaldsprodukter kan fortrænge langt mere CO2 end alternativer som er lavet af energiafgrøder, som f.eks. raps. Og så produceres det i øvrigt på kommercielle vilkår uden støtte fra staten, hvilket er en stor fordel.


- Jeg har samlet ind hjemme i mit køkken, og min erfaring var, at jeg faktisk havde meget mere fedt, end jeg troede. Der var for eksempel fedt fra ovnkylling, fra konservesdåser, fedtkanter fra flæskesteg, baconfedt og for gammel madolie, som jeg aldrig fik brugt til babymad, da min søn var lille. Der var meget mere end jeg troede. Jeg spiste ikke anderledes eller mere fedt end normalt  – jeg havde bare aldrig samlet det før. Måske er der mange andre, der vil opdage det samme.


- Jeg er spændt på, hvordan folk i Viborg Kommune og særligt Ørum vil tage imod projektet. Jeg håber de vil være med til at støtte op og vise, at vi forbrugere kan gøre en stor forskel med en forholdsvist lille ekstra indsats i det daglige.

 

Louise Krogh Johnson, projektleder i RecOil


Poul Møller, Affaldschef i Revas
- I dag bliver fedt-olie fra madlavningen som regel smidt i dagrenovationen (til forbrænding) eller skyllet ud i vasken. I dette projekt, har vi mulighed for at hive værdifuldt "råmateriale" ud af affaldet (der ellers bare ville blive brændt) og "opgradere" det til et brugbart og eftertragtet produkt - biodiesel.

- En af de primære grunde til Viborg Kommunes deltagelse i projektet, er at det virkelig er en god idé. Initiativet er helt i ånd med den aktuelle ressourcestrategi fra regeringen, som lægger op til en bedre udnyttelse af ressourcerne i affaldet, om offentlig/privat samarbejde og om Viborg Kommunes egen kommende affaldsstrategi der udgives i slutningen af 2014. Pilotprojektet er desuden en oplagt mulighed for at drage værdifulde erfaringer omkring kildesortering, som på sigt kan bruges til at løfte projektet (og lignende projekter) op i hele Viborg Kommune og forhåbentlig også andre kommuner.

- Det er vigtigt for fremtidens Viborg Kommune (og Danmark) at gøre op med konceptet "affald". Der findes ikke affald længere - men der findes til gengæld masser af ressourcer - som muligvis har udtjent deres formål ét sted, men som i den grad kan udnyttes andre steder. Denne tankegang ligger endnu ikke helt fast i danskerne. Et projekt som RecOil, kan være med til at skabe bevidsthed om affaldets muligheder. Samtidigt er projektet lavpraktisk og meningsfyldt, og er en god "ambassadør" for efterfølgende kildesorteringsprojekter i kommunen.

- Et samarbejde mellem vidensinstitutioner (fx Agro Business Park), offentlige institutioner (fx Viborg Kommune) og virksomheder (fx Daka) er med til udvikle og skabe nye teknologier, støtte grøn omstilling og skabe bæredygtige platforme for eksisterende og forhåbentlig nye vækstområder. Det vil Viborg Kommune gerne støtte op om.

 

  

Poul Møller, Affaldschef i Revas

 

Birger Parsberg Olesen, ReFood Forretningsområdechef i Daka
- Det er spændende at deltage i dette pilotprojekt, fordi Daka ReFood gerne vil se, hvor engagerede de danske forbrugere er i sortering af brugt stege- og friturefedt fra madlavningen. Projektet er udelukkende på frivilligt basis, og det er derfor den enkelte husstands vilje til at sortere fedtet fra, der afgørende for projektets succes.


- Daka ReFoods tyske ejer Saria har i flere år håndteret fedt- og olierester fra de private hjems madlavning. Her opstilles der containere på de tyske kommuners genbrugspladser og indsamlingsspandene udleveres til forbrugerne mod et mindre pantbeløb, der returneres ved tilbagelevering. Det er derfor interessant at se om danskernes interesse for at sortere brugt stege- og friturefedt er lige så stor som i Tyskland. Det tyske koncept kaldes FettSafe® og indgår i produktionen af bio-diesel samt biogas.  


- Daka ReFood håndterer og forarbejder brugt stege- og friturefedt, så det kan indgå i fremstilling af bæredygtig biodiesel. Denne biodiesel kaldes også 2. generations biodiesel, fordi råvarerne betragtes som affald og indgår ikke i fødekæden til bl.a. dyrefoder – deraf bæredygtighed.


Daka ReFood håndterer og forarbejder i dag madaffald og brugt stege- og friturefedt fra ca. 3.000 erhvervskunder i Danmark indenfor hotel- og restaurationsbranchen, storkøkkener, dagligvarehandel m.m. Madaffald og brugt stege- og friturefedt indgår i fremstilling af foder, biodiesel, biogas samt organisk gødning.


Daka ReFood er en del af Daka Denmark A/S, der producerer biodiesel på fabrikken i Løsning.

 

Generelle billeder (til fri afbenyttelse)

  

  

 

 

Forprojekt om indsamling af madolie fra private husholdninger 

Agro Business Park har gennemført et forprojekt med indsamling af brugt madolie og –fedt i 20 private husholdninger, og den indsamlede mænge i de 2 måneder som forsøget varede, viser, at hver husstand samlede ca. 875 gram ind. Dette bliver i løbet af et år til 5,25 kg, og måske endnu mere, da indsamlingsperioden ikke engang omfattede højtider som Jul og Påske, hvor vi normal laver mere mad derhjemme, og også mere mad af den type som giver overskudsfedt, fx når man steger en gås i ovnen. Selvom man måske ikke kan få alle husholdninger til at opsamle deres brugte madolie og –fedt, så vil det have stor betydning, hvis fx en tredjedel af husholdningerne gjorde det. 

Et forprojekt om indsamling af brugt madolie og -fedt blev igangsat i april 2013, hvor 20 personer på Agro Business Park fik et fedtefad med tilhørende dejskraber og instruktioner, og kæmpede indtil den 21. juni 2013 (ca. 2 måneder)  med at indsamle så meget brugt fedt og olie som muligt. Den der kom mest i fedtefadet var Marie Poulsen, som dermed vandt de 2 flasker vin som præmie. Marie indsamlede ca. 3,5 kg brugt madolie/fedt, bl.a. olie fra en fondue-middag. 

 Til forprojektet anvendtes en madopbevaringsboks fra Ikea.

Boksen var beregnet på at stå i køleskabet, og med en medfølgende dejskraber kunne man skrabe fedt af pander og fade.  

 

Ovnstegning af kylling i fad giver en del afsmeltet fedt, som er lige til fedtefadet.  

 

I forbindelse med forprojektet blev der oprettet en gruppe på Facebook - www.facebook.com/groups/recoilprojektet, som er for både deltagerne i forprojektet samt andre folk, der gerne vil være med til at sikre vores klima, miljø og natur, og som ved, at en bæredygtig og biobaseret fremtid bygger på fornuftig genanvendelse af vores affald. Vi vil have at vanen med at skylle fedt og olie af pander og fade ændres til at skrabe det i en egnet beholder - så sparer man også sig selv for tilstoppede køkkenvaske og rensningsanlæg. Her kan du deltage i erfaringsudveksling om indsamling af brugt madolie og -fedt i private husholdninger, bl.a. uploade billeder af gode "fangster".

 

På basis af de gode erfaringer fra forprojektet igangsætter DAKA Biodiesel og Agro Business Park nu et pilotprojekt i større skala om indsamling af brugt madolie og –fedt i husholdninger. 

 


 

I alle deltagende regioner i RecOil projektet, dvs. Spanien, Grækenland osv. vil der blive udført pilotprojekter til indsamling og udnyttelse af lokalt brugt madolie til test og validering af de bedste praktikker og teknologier, som blev identificeret i de tidligere faser af projektet. Pilotprojekterne bliver efterfølgende bakket op af en markedsføringskampagne, der har til formål at skabe opmærksomhed og hurtig deltagelse fra forbrugere og virksomheder.

Projektet vil evaluere resultaterne fra pilotprojekterne og hvis det er muligt, sammenligne dem med statistisk dataopsamling fra andre netværk, som ikke dækkes af det nuværende projekt.

 

Skriv til os, hvis du har en god ide til indsamling, forarbejdning, logistik aller anvendelse af biobrændstof baseret på brugt madolie eller -fedt.