For at maksimere videns - og erfaringsudveksling er projektet baseret på et velbalanceret partnerskab, som kombinerer regioner med allerede etablerede og velfungerende UCO-til-biodiesel forsyningskæder, med regioner som har mindre erfaring eller som mangler succesfulde systemer. Den private industrisektor er også repræsenteret i konsortiet. Deres ekspertise er vigtig, ikke kun for projektets resultater, men hovedsageligt i forhold til muligheden for at kunne overføre dem til andre regioner i EU.

Kortet ovenfor viser partnerenes placering i EU. I det følgende er en kort præsentation af de enkelte partnere: 

 

Agro Business Park (ABP)

 

 

Agro Business Park er en forskerpark med et skarpt fokus på iværksætteri og innovation indenfor jordbrug, fødevarer, bioenergi og miljøteknologi.

Vi gennemfører et betydeligt antal projekter - alle med det formål at understøtte iværksætteri og innovation i branchen. Dette gælder både for virksomheder, der deltager i vore virksomhedsnetværk, og især for de iværksættere og udviklingsafdelinger, der benytter Agro Business Park som inkubator.

Som inkubator tilbyder vi faciliteter, netværk og vejledning, der sikrer, at den enkelte iværksætters og udviklingsafdelings potentiale udnyttes optimalt. Hertil er vores servicepakke indeholdende bl.a. reception, IT, mødelokaler, socialt miljø mm. en vigtig basisfunktion. Endvidere tilbyder vi lejere vejledning i forretningsudvikling, økonomi/regnskab projekter mm. Endelig giver vores mange netværk og projekter en stor værdi for lejerne i Agro Business Parks inkubatormiljø.

 

  www.agropark.dk 

  

Renewable and Sustainable Energy Systems Laboratory Environmental Engineering Dpt-Technical University of Crete (ReSEL TUC)

 

ReSEL TUC dækker en vifte af emner inden for anvendt forskning og teknologiudvikling af vedvarende energisystemer og energibesparelser, energiplanlægning og håndtering af vedvarende energi, som omhandler både teknologiske emner (teknologi forskning og udvikling, forsøg, demonstrationer) og ikke-teknologiske emner (markeder, politikker, udbredelse, professionel uddannelse og kompetenceopbygning). Laboratoriets hovedformål er at omdanne forskning og videnskabelig viden til færdigudviklede energiløsninger og fremgangsmåder, som er økonomiske og tekniske fornuftige. ReSEL TUCs hovedfokusområder er:

 

· Bæredygtige energisystemer

· Vedvarende energisystemer

· Biomasse-biobrændsel

· Bæredygtige byggerier

 

ReSEL TUC har etableret en stor tilknytning til EU’s marked for vedvarende energisystemer og et effektivt samarbejde med de største netværk og organisationer inden for vedvarende energisystemer. Teamet har været involveret i mere end 40 projekter, som koordinatorer og mere end 60 projekter som eksperter. Igennem de senere år har ReSEL TUC udviklet forsknings- og projektaktiviteter med fokus på kritiske isolationsforhold.

 

  www.resel.tuc.gr

 

  

Energy Management Agency Province of Cádiz (APEC)

 

APEC er en non-profit fond, der støttes af Provincial Government of Cádiz i Spanien. Den blev oprettet i 2006 inden for rammerne af Intelligent Energy Europe programmet og man har siden dengang arbejdet hårdt for at motivere og fremme energibesparelser, energiudnyttelse og brugen af vedvarende energi, samt bæredygtige måder at anvende provinsens naturlige ressourcer.

 

Ud fra filosofien ”tænk globalt, handl lokalt” engagerer APEC sig i lokale handlingsplaner, samt i at øge offentlighedens bevidsthed om emnet. APEC arbejder hver dag i tæt kontakt med lokale offentlige instanser og andre nøglekontaktpersoner, samt udvikler og udbreder energihåndtering og tiltag over hele provinsen på vegne af provinsens regering.

 

Fonden udfører løbende en lovgivningsmæssig og teknisk evaluering blandt interessenter og offentligheden, hvor der tilbydes assistance vedrørende bæredygtige teknologier, gode praktikker eller de bedste finansielle løsninger til at udføre vedvarende- eller effektive energiprojekter. APEC har også erfaring med adfærdsændringer gennem uddannelse og træning, samt i at øge bevidstheden blandt specifikke målgrupper inden for emner, der omhandler energieffektivitet og vedvarende energi, klimaændringer osv.

 

  www.agenciaenergiacadiz.org