Hvis vi alle indsamlede brugt madolie og –fedt kunne det blive til ca. 17.500 tons på årsbasis, og dermed øge den danske produktion af biodiesel, som for nuværende foregår på DAKA, med en tredjedel.

Indenfor rammerne af RecOil projektet præsenteres i forbindelse med EU Sustainable Energy Week 2013 resultater af seneste forskning og undersøgelser om forsyningskæden fra brugt madolie til biodiesel. Der vil blive fokuseret på emner som UCO indsamling, oplysningskampagner, brugeradfærd, UCO transformering, lovgivning, og markedsperspektiver. Konferencen er målrettet virksomheder, myndigheder, beslutningstagere og organisation som beskæftiger sig med forsynignskæden fra UCO til biodiesel.

  Tirsdag den 25. juni 2013 kl. 17:00 til 18:30 

Den 13. september 2012 blev der afholdt opstartsmøde i RecOil projektet i Agro Business Park, Foulum.

Konklusionerne fra opstartsmødet var:

  • Agro Business Park vender tilbage med mere information og forventninger til deltagelse i projektet på længere sigt
  • Agro Business Park indkalder gruppen til endnu et møde når affaldsressourceplanen er offentliggjort og de konkrete initiativer, der forventes, er klare
  • Generelt mest opbakning til et pilotprojekt med indsamling på kommunale genbrugspladser på forsøgsordninger.

Læs referat fra mødet her

Se PowerPoint præsentation fra mødet her

Læs artiklen: Din fritureolie skal genbruges i bilen