Aftale mellem Rethymno Kommune og Kretas Tekniske Universitet om udvikling af et nyt UCO indsamlingssystem. (Læs mere) Rethymno Kommune og Kretas Tekniske Universitet underskrev d. 6. maj 2014 en aftale om udvikling af et nyt system for indsamling og genanvendelse af UCO.

 

 

Torsdag d. 30. januar var 51 mennesker forsamlet i Agro Business Park for at høre om den nye forsøgsordning i Viborg Kommune. Særligt var borgerne fra Ørum, hvor en særlig husstandsomdeling – og indsamling af FedteSpande finder sted, godt repræsenteret. Der var indlæg fra de tre projektpartnere og rig mulighed for at stille spørgsmål.

Danmarks Radio og Information har taget RecOil projektet med på en liste over grønne omstillingsprojekter til inspiration for andre. 

Du finder præsentationen her, og du er mere end velkommen til at anbefale projektet og fx dele det med dine Facebook venner.

Optagelsen på listen har affødt en artikel på P4’s hjemmesideog en artikel i Politiken.

 

 

RecOil projektet blev promoveret på den 22. European Biomass Conference &Exhibition, der fandt sted fra 23. – 26. juni i Hamborg, Tyskland.

 

 

Regeringen, nærmere betegnet Miljøminister Ida Auken publicerede tidligere på måneden sin længe ventede Ressourcestrategi under navnet "Danmark uden affald".

Som forventet udstikker Ressourcestrategien de overordnede målsætninger for håndtering af affald i Danmark, og lader det op til de kommunale affaldsmyndigheder at finde frem til de løsninger, som skal være med til at opfylde målene, ud fra lokale muligheder og betingelser.

RecOil projektpartnere præsenterede som en del af EU's Vedvarende Energiuge (EUSEW) resultaterne fra den første del af projektet på en konference den 25. juni 2013. Diskussionerne var fokuseret på praktiske emner, så som indsamling af brugt madolie/fedt, forbrugerkampagner, forarbejdning rammebetingelser og markedsperspektiver.

Du kan hente præsentationerne her.