Over de sidste tre år har RecOil projektet taget store skridt i forhold til at analysere og styrke værdikæden inden for brugt madolie til biodiesel in seks europæiske regioner. Partnerskabet har ligeledes skabt et online værktøj, hvor borgere, politiske beslutningstagere og virksomheder kan finde brugbare guidelines på, hvordan man implementerer og optimerer et indsamlingssystem for brugt madolie eller forbedrer biodieselproduktion fra UCO.

 

Nu er projektet næsten slut, men alle resultater (inkl. online guide) vil forblive på hjemmesiden: www.recoilproject.eu.

 

Vi vil gerne takke EU og Intelligent Energy Europe Programmet for denne mulighed og støtte. Vi takker også alle de mennesker og partnere, som har samarbejdet med os for at opnå disse resultater (særligt dem som indgik i pilotprojekterne).

 

Anstrengelserne for at forbedre UCO og biodiesel anvendelsen i vores regioner vil fortsat have glæde af vores erfaringer i RecOil, så dette er ikke enden, men et nyt udgangspunkt. 

 

The RecOil Partnership