I det danske RecOil project har vi udviklet undervisningsmateriale til skolebørn om værdien af brugt madolie og fedt fra vores køkkener. At overbevise voksne i Viborg området, hvor pilotprojektet finder sted, om at hente en spand har vist sig at være vanskeligt. Ikke så mange som håbet har hentet en spand på genbrugsstationerne.

 

At målrette indsatsen mod skolebørn er en anden måde at undervise folk i fordelene ved genanvendelse. Derfor har Agro Business Park udviklet et undervisningshæfte for skolebørn fra 4. – 6. klasse, som forklarer hvorfor fedtet er en værdifuld ressource. Det er udviklet til faget Natur og Teknik i overensstemmelse med de nationale mål for undervisningen, som bl.a. gør lærere forpligtede til at undervise i bæredygtighed og vigtigheden i genbrug.

 

Materialet er sendt ud til alle skoler I Viborg Kommune og er ydermere tilgængeligt som download på Materialeplatformen, som er en national database for undervisningsmaterialer. 

 

 From Oil to Biodiesel - Studient Book  

 From Oil to Biodiesel - Teacher Guide 

 

 

 

 

Source: ABP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

From Oil to Biodiesel - Teacher Guide