Online Guiden er et webværktøj, som skal støtte beslutningstagere I processen med at implementere et nyt eller forbedre et eksisterende indsamlingssystem. Den består af en interaktiv platform, som tillader brugeren adgang til en bred vifte af informationer, der vil guide implementering eller forbedring af indsamlingssystemer i Europa.

 

Webværktøjet til give brugeren mulighed for at vælge fire inputkriterier og vil præsentere de mest anvendelige anbefalinger til den geografiske, økonomiske og sociale situation i dennes region. Samtidig vil guiden præsentere teknisk information – primært på transformationsmetoder fra Europa, og den vil tilvejebringe gældende juridiske rammer på nationalt og EU niveau vedrørende UCO indsamling og biodieselproduktion.

 

Yderligere information med anbefalinger til dør-til-dør indsamling, væskespildsdeponering, vedligehold, sikkerhed og kommunikation vil også være tilgængeligt i guiden sammen med en operatørliste og en positionserklæring fra RecOil konsortiet.’

 

 

 

Online guiden inkluderer to søgemodaliteter. Indledningsvist kan brugeren få direkte adgang til databasen ved at søge på informationen i den, og derefter kan brugeren gå videre med at udvælge et sæt indikatorer, som vil gøre softwaren i stand til at samle information, der udgør en vejledning for en beslutningsproces.

 

Guiden vil være tilgængelig via www.recoilproject.eu. 

 

Source: S.energia