En af de vigtigste målsætninger med RecOil projektet er at indsamle information vedr. forudgående indsamlingssystemer og promoveringskampagner i partnerlandene: Portugal, Spanien, Italien, Grækenland og Belgien (ingen tidligere erfaringer i Danmark). 44 forskellige systemer er blevet identificeret (1 belgisk, 3 spanske, 6 græske, 9 italienske og 25 portugisiske) og sammenlignet for at finde fællestræk og kritiske punkter. De fællestræk, som er identificeret er:

 1. Med kun et par undtagelser står lokale myndigheder eller affaldshåndteringsselskaber bag initiativerne. Deres støtte er meget vigtig for at involvere borgerne og skabe opmærksomhed.
 2. De virksomheder, som indsamler olien er også er også meget ofte involveret i transporten og transformationsprocessen (63% af tilfældene).
 3. Den mest almindelige indsamlingsmetode er klart etablering af offentlige indsamlingssteder på steder, hvor folk samles, som f.eks. skoler, supermarkeder, parkeringspladser, kommunale bygninger etc. (33 ud af 44 rapporterede denne type indsamling). Indsamlingsstederne er også placeret i let tilgængelige områder (kort afstand er meget vigtig), som kan tiltrække store grupper mennesker. Skoler er klart det mest almindelige sted at indsamle olie.
 4. I de fleste tilfælde bliver olien afleveret af borgere i flasker eller beholdere, som organisationerne bag stiller til rådighed (60% af de adspurgte). Indsamling og aflevering af produktet skal være så simpelt som muligt. Specielle tragte kan også med fordel stilles til rådighed, så det er lettere at hælde flydende fedt ned. Promoveringsaktiviteter kan ligeledes være gode, såsom konkurrencer eller belønninger til borgerne.
 5. I de fleste tilfælde tilbagebetales olien i varer eller services (57% af tilfældene). Når olien tilbagebetales i varer kan det f.eks. være i form af biodiesel (1 liter biodiesel pr. 7 liter brugt madolie eller 5% af den indsamlede mængde årligt) eller rengøringsmidler. I flere tilfælde tilbagebetales den brugte olie i services, såsom organisering af det lokale indsamlings – og transportsystem, eller udviklingen af PR materiale eller organisering af informationskampagner.
 6. Langt størstedelen af den indsamlede olie bruges til produktion af biodiesel (88% af respondenterne). I langt de fleste tilfælde bliver den færdige biodiesel solgt til det kommercielle marked (38%) og i visse tilfælde anvendt i kommunale flåder tilhørende de bagvedstående organisationer (14%).
 7. I næsten hvert tilfælde blev der anvendt massive promoveringskampagner igennem forskellige kanaler: TV, brochurer, plakater, billboards, flyers på biler, radio, talk shows, hjemmesider og sociale medier. Et stort engagement hos lokale interessenter er ofte også en del af det; f.eks. lokale NGO’er, supermarkeder og affaldshåndteringsvirksomheder. Særligt er involvering af skoler udbredt; besøg på skoler og workshops med lærere og mødre kan være meget effektivt til at udbrede kendskabet.

Hvad skal man ellers være opmærksom på
Følgende vigtige potentielle problemer blev desuden identificeret ud fra RecOil projektets undersøgelse:

 • Hygiejne (lækager og spild)
 • Mangel på promovering og opmærksomhed
 • Distance til indsamlingsstederne
 • Forurening af olien med mineralsk olie
 • Forurening af containerne med andet affald (plastik, glas, organisk etc.)
 • For små indsamlede mængder

 


 

Måden den brugte madolie indsamles på, samt biodieselens kvalitet påvirkes af forskellige faktorer og dermed afhænger dens ydeevne af, hvor godt disse faktorer overvejes i designfasen. RecOil projektet vil udvikle en oversigt over bedste praktikker og teknologier til affaldsolieforarbejdning og biodiesel distribution.

Resultaterne af analysen forventes klar i det første kvartal af 2013.