Systemer for forarbejdning af brugt madolie og fedt (UCO – usedcookingoil) og distribution af biodiesel afhænger af en række parameter og af de forskellige normative rammer I EU medlemslande. Derfor kan effektiviteten af dem meget vel afhænge af hvor godt disse faktorer bliver vurderet I designfasen.

 

RecOil projektet har identificeret og vurderet eksisterende praksis for at evaluere hvordan forskellige løsninger tager hensyn til de forskellige faktorer for at finde barrierer og fremtidige perspektiver i indsamling, distribution og udnyttelse af UCO og for at skabe opmærksomhed omkring de mest modne og teknisk/økonomisk mest holdbare scenarier. Med dette for øje har RecOil partnerne:

 

a) Afsøgt industrien for erfaringer og feedback fra stakeholders i de forskellige nationale biodieselmarkeder gennem strukturerede spørgeskemaer og diskussionsguides, bilaterale møder og fokusgrupper.

b) Undersøgt europæisk og national lovgivning, standarder, tekniske normer og opridset de relevante juridiske og normative målsætninger for de enkelte lande.

c) Analyseret relevante studier og forskningsresultater såvel som en række case studier udført af lokale, nationale og europæiske enheder.

 

Transesterificationer den oftest anvendte metode til at producere biodiesel. Metanol er den oftest anvendte alkohol i processen pga. lave omkostninger og fysiske og kemiske fordele. Homogene basekatalysatorer er oftest anvendt i biodieselindustrien da de accelererer processen og opnår mildere reaktionsprocesforhold. Reaktionen kan udføres enten i ’batches’ eller løbende.

 

Den følgende flowchart indikerer hovedtrinene I processen for produktion af biodiesel.

 

 

Figur 1. Indikativ flowchart for biodieselproduktionsprocessen.

 

Eksisterendemetodertilat forarbjedeUCO-til-biodieselkæden (såsomhomogen - katalyserettransesterfication, heterogen– katalyserettransesterfication, enzymkatalyserettransesterfication, superkritisk methanol) evalueres under andrekriterier, der inkluderer:

 

>Teckniske aspekter

>Miljømæssige aspekter

>Helbreds – og sikkerhedsaspekter

> Markedsmuligheder – og barrierer

> Harmonisering med EU direktiv og bæredygtighed

>Klima og geografiskeparametre

 

Resultaterneersamleti Guide on UCO processing and biodiesel distribution methods. Tabel 1 (clickhere) samler op på sammenligningen mellem de forskellige processer.

 

Figur 2. Indikativ flowchart for biodiesel distribution.

 

Mere information:

 

 European and National Framework - Technical Norms about UCO processing and biodiesel distribution Biodiesel.

 Stakeholders’ input on existing practices in processing UCO to biodiesel and in biodiesel distribution.

 Guide on UCO processing and biodiesel distribution methods.

 

 

Source: TUC