Brugt madolie/fedt er både af vegetabilsk og animalsk oprindelse.

  • Det animalske omfatter fx brugt stegefedt, afsmeltet fedt fra stegning af kød, samt fedtkanter afskåret før tilberedning eller under måltidet. I Nordeuropa har vi generelt, og i Danmark i særdeleshed, et højt forbrug af kød og animalsk fedt, og dette medfører tilsvarende høje mængder brugt eller kasseret mad-fedt, mest i forbindelse med højtider som Påske og Jul, men også i weekenderne, hvor vi laver mere mad derhjemme, som fører til overskudsfedt, fx. ovnstegning. 
  • Brugt madolie af vegetabilsk oprindelse omfatter overskudsolie i konserverede fødevarer, der er indlejret i olie, fx hvidløg i olie. Det er naturligvis også brugt fritureolie, samt tilsvarende fra fondue eller wok. Om dette anvendes internationalt betegnelsen Used Cooking Oil, eller bare UCO.    

I Danmark anbefales det generelt at man bortskaffer brugt madolie/fedt med husholdningsaffaldet, fx ved at hælde det i en brugt mælkekarton. Der er dog tydelige indikationer for at dette ikke sker, men at den brugte madolie/fedt giver problemer i form af

Ulemperne på rensningsanlæggene og i kloakssystemet opstår trods en mikrobiel omsætning i de ofte flere kilometer lange kloakrør, som vandet passerer igennem før det når frem til rensningsanlæggene. Det skal også nævnes, at den brugte madolie/fedt p.g.a. den lange tur gennem kloaksystemet har mistet det meste af sin energiværdi når det når frem til rensningsanlægget, formentlig fordi kun det tungest opløselige er tilbage.

Der er ingen tvivle om, at manglende opmærksomhed og information om emnet, manglende remedier i husholdningerne, samt de tekniske og lovgivningsmæssige barrierer for indsamling af brugt madolie/fedt ført til, at de fleste forbrugere hælder fx stegefedt direkte ud i køkkenvasken. Ikke overraskende er det vurderet, at mere end 60 % af den brugte madolie/fedt bliver bortskaffet på forkert vis.

Det er RecOil projektets mission at ændre brugt madolie/fedt fra at være en besværlig og dyr affaldstype til at være en værdifuld ressource.  

Brugt madolie/fedt er særdeles relevant til produktion af miljøvenlig biodiesel. Fra 1 liter brugt madolie/fedt kan man på en forholdsvis simpel måde producere lidt under 1 liter CO2 neutral, 2. generations-biodiesel. Ved at producere biodiesel af brugt madolie/fedt nedbringer man klimapåvirkningerne af madvarer (man hjælper med at opfylde bæredygtighedskriterierne for biobrændsel, ifølge Loven om bæredygtige biobrændstoffer, samt EU’s direktiv om vedvarende energi) - dermed kan genbrug af brugt madolie/fedt bidrage til at opnå det mål, der er opsat af EU om at reducere CO2 udledningerne med 20 % i 2020.