RecOil, som er et EU initiativ støttet af EU-kommissionen gennem Intelligent Energy Europe programmet, har til formål at øge produktionen af bæredygtig biodiesel og dets lokale markedsindtag ved at fremme kildesortering af brugt madolie/fedt i husholdninger, samt omdannelse af olien til biodiesel.


Arbejdsprogram
Det er målet for RecOil projektet at definere gode praktikker, teknologier og politikker for “brugt madolie/fedt til biodiesel” forsyningskædens enkelte led, på basis af undersøgelser, analyser, pilotprojekter og dialog med interessenter, idet projektet inddrager både forbrugere, myndigheder og virksomheder. Projektet vil munde ud i en online beslutningsguide: et beslutningsstøtteværktøj, som kan give inspiration til interessenter som ønsker øget biodieselproduktion på basis af brugt madolie/fedt fra husholdninger.


Der vil i regi af RecOil projektet blive iværksat pilotprojekter for at undersøge, hvordan vi i Danmark bedst organiserer den nødvendige kildesortering i husholdningerne, og sikring af anvendelse til produktion af biodiesel. Disse projekter vil fungere som levende laboratorier, der kan hjælpe med at validere gennemførligheden af praktikker og teknologier, men også fremvise og udbrede projektets resultater på en måde, så de kan bruges til at fremme lignede initiativer i andre regioner.

 

 

Der vil blive udviklet markedsføringskampagner og kommunikationsplaner til at sikre interessenters involvering og til at øge offentlighedens interesse omkring genanvendelse af brugt madolie/fedt, og derved motivere til en adfærdsmæssig ændring blandt befolkningen.

 

Grundlæggende data

> Projektets fulde titel: Promovering af genanvendelse af brugt madolie til bæredygtig biodiesel produktion

 

> Projektets akronym: RecOil

 

> Kontrakt nr.: IEE/11/091/SI2.616369

 

> Varighed: 36 måneder

 

> Budget: 1.763.013 € (75% fra EU)

  

> Partnere:           Energy and Environment Agency of Arrábida  

 Factor Social  

 Technic University of Crete  

 Local Energy Management Agency of Cosenza  

 Energy Management Agency Province of Cádiz  

 Regional Energy Agency for Barreiro, Moita, Montijo and Alcochete  

 ElinBiofuels SA.  

 ETA s.r.l  

 Municipality of Castrolibero  

 European Biomass Industry Association  

 Agro Business Park   

 

  Download RecOils informationsbrochure her (engelsk version)

  Download kort projektbeskrivelse om RecOil her (engelsk version)